Toimintatapa

Toimintatapamme perustuu täydelliseen luottamukseen ja salassapitoon sekä lojaalisuuteen asiakasta kohtaan. Palvelumme on asiakkaan tarpeista lähtevää, joustavaa, tehokasta ja ammattitaitoista.

Asiakkaamme toimeksiantoa hoitaessamme toimimme tarpeen vaatiessa tiiviissä yhteistyössä arvostettujen eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Toimistomme palvelut kattavat asianajotoiminnan koko laajuudessaan. Annamme oikeudellista neuvontaa, laadimme sopimuksia ja muita asiakirjoja, hoidamme oikeudenkäyntejä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa sekä teemme muuta juridista selvittelytyötä. Jokainen toimeksianto suoritetaan luottamuksellisesti, asiantuntevasta ja huolella, mutta kuitenkin kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteenamme on mahdollisimman korkea asiakastyytyväisyys.

Asianajotoimistona ja Suomen Asianajajaliiton jäseninä olemme oikeusalan ammattilaisina ja toimimme aina päämiehemme etua ajatellen. Ylläpidämme ammatillista tietotaitoa osallistumalla jatkuvasti koulutuksiin.

Pidämme kiinni toimeksiannon hoitamisesta antamistamme lupauksista.

Palkkioperusteet
Asianajajalta voit kysyä laskutusperusteita ja hinnastoa, joka on toimistossa saatavissa. Asianajokulut voidaan kattaa kokonaan tai osittain valtion oikeusavun tai useisiin vakuutuksiin liittyvän oikeusturvaedun kautta tai rikosvahinkolain perusteella. Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin. Ennalta ehkäisevä neuvonta tulee usein halvemmaksi kuin syntyneen vahingon selvittelytyö.

Ensimmäisestä neuvottelusta, joka ei johda toimeksiantoon, emme peri lainkaan palkkiota.

Valtion oikeusapu
Oikeudenkäyntiä varten määrätyn yksityisen asianajajan palkkio voi tulla korvatuksi valtion varoista ns. oikeusavun perusteella. Oikeusapu voi kattaa myös hallinnollisissa tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden kustannukset. Valtion kustannuksella tapahtuva oikeusapu myönnetään hakijan taloudellisen tilanteen perusteella ja on toissijainen oikeusturvavakuutukseen nähden.

Oikeusavun saamisen edellytykset määräytyvät tulojen ja varojen mukaan laskettavien käyttövarojen perusteella. Suurin osa suomalaisista on oikeutettu ainakin osittaiseen oikeusapuun. Avustamme oikeusavun hakemisessa ja oikeusavun edellytysten täyttymisen selvittämisessä.

Oikeusturvavakuutus
Vuodesta 2010 lähtien  Asianajotoimisto Ilpo Knuutila Ky jatkaa Asianajotoimisto Knuutila & Tuomisen ja vuonna 1977 perustetun Lakiasiaintoimisto Strander & Knuutilan aloittamaa asianajotoimintaa.  Asianajaja Knuutilalla on yli 30 vuoden kokemus lakiasioiden hoitamisesta.

Asianajotoimistomme on perinteinen täyden palvelun asianajotoimisto, joka hoitaa yksityishenkilöiden ja yritysten oikeudellisia asioita elämän eri alueilla. Pyrkimyksemme on tarjota asiantuntevaa oikeudellista apua yhdistettynä ihmisläheiseen, ystävälliseen asiakaspalveluun.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
Perheväkivallan tai seksuaalirikoksen uhrin avustamisesta aiheutuneet kulut voidaan korvata valtion varoista uhrin taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Edellä mainittujen rikosten luonteen vuoksi uhrin katsotaan yleensä tarvitsevan avustajaa, jos uhrilla on oikeudenkäynnissä rikokseen perustuvia vaatimuksia esitettävänään. Muutoin hänelle voidaan myöntää ns. tukihenkilö.

Lisäksi vakavissa rikosasioissa syytetylle voidaan määrätä puolustaja syytetyn taloudellisesta asemasta riippumatta.

Rikosvahinkolaki

Rikoksen uhri, joka ei saa muualta korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, saattaa saada korvauksen oikeudenkäyntikuluistaan valtiokonttorilta rikosvahinkolain nojalla. Avustamme asiakkaitamme rikosvahinkokorvausten hakemisessa.

Asianajotoimisto Ilpo Knuutila Ky
Vesikoskenkatu 7, 32200 LOIMAA   |   puh. 050 581 2765