Riita-asiat

Asianajotoimistomme avustaa erilaisissa riita-asioissa, kuten kiinteistö-, kauppa- ja sopimusriidoissa. Monesti paras lopputulos saavutetaan, kun oikeudellinen osaaminen on käytettävissä jo aikaisessa vaiheessa esimerkiksi reklamaatioita laatiessa, vaatimuksia esittäessä ja vaatimuksiin vastattaessa.

Asiantuntijasta on usein hyötyä myös neuvoteltaessa sovinnosta. Riitainen asia voidaan usein hyvällä menestyksellä molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla ratkaista tuomioistuinsovittelussa. Jos sovinto ei ole vaihtoehto, avustamme myös oikeudenkäynneissä.

Hoidamme riita-asioita, kuten

  • sopimuksiin liittyvät riidat 
  • vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen liittyvät riidat, häätöasiat
  • vahingonkorvausasiat
  • riidat autojen, asuntojen ja kiinteistöjen kaupoissa
  • testamentin ja perinnönjaon moitekanteet sekä muut perintöoikeudelliset riidat.

Ota yhteyttä »

Call to action

Tietosuojaseloste