Testamentti ja edunvalvontavaltakirjat

Testamentti ja testamentin tiedoksiannot

Testamenteilla voidaan määrittää, kuinka omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Ammattilaisen avulla laadittu testamentti varmistaa perinnönjättäjän tahdon toteutumisen. Edelleen testamenttimääräyksillä voidaan perinnönsaajalle antaa valinnanvapautta ja verotuksellisia etuja. Laadimme testamentteja asiakkaiden ilmaiseman tahdon mukaisesti ja avustamme perillisiä testamentin tiedoksiannossa kuolinpesän osakkaille.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä hyvissä ajoin, koska henkilön on oltava valtuutusta laadittaessa oikeustoimikelpoinen ja hänen on ymmärrettävä laatimansa valtakirjan merkitys. Ammattilaisen kanssa laadittu yksilöllinen valtakirja varmistaa valtuuttajan tahdon toteuttamisen, mikäli valtakirja tulee vahvistettavaksi.

Ota yhteyttä »

Call to action

Tietosuojaseloste