Avo- ja avioero

Asianajotoimistomme palveluihin kuuluvat perheoikeudelliset palvelut, kuten avioehtosopimuksen laatiminen, avioerohakemukset, omaisuuden ositusasiat sekä lapsen huoltoa, elatusapua ja tapaamisoikeutta koskevat asiat sekä edunvalvonta-asiat.

Ositus ja omaisuuden erottelu

Avoliiton tai avioliiton päättyessä syntyy usein tarve yhteisen omaisuuden jakamiseen. Avioliiton päättyessä kyseeseen tulee useimmiten ositus, kun taas avoliiton päättyessä usein omaisuuden erottelu. Avustamme yhteiselämän päättymiseen liittyvissä riitatilanteissa sekä laadimme ositussopimuksia ja sopimuksia omaisuuden erottelusta.

Avioehtosopimukset

Aviopuolisot voivat sopia avio-oikeuden piiriin kuuluvasta omaisuudesta siltä varalta, että liitto myöhemmin päättyy avioeroon tai kuolemaan. Avustamme avioehtosopimuksen laadinnassa ja rekisteröinnissä.

Lasten elatus, asuminen, huoltajuus ja tapaamisoikeus

Ensi sijassa lasta koskevissa asioissa pyritään sopimukseen vanhempien välillä. Silloin, kun yhteisymmärrystä ei löydy, vanhemmat voivat tarvita oikeudellista apua saadakseen lasta koskevat asiat asianmukaisesti järjestetyiksi. Annamme neuvontaa ongelmatilanteisiin sekä avustamme lapsiasioiden sovintoneuvotteluissa, sovitteluissa ja oikeudenkäynneissä.

Ota yhteyttä »

Call to action

Tietosuojaseloste