Maatilan lakipalvelut

Oikeudellisilla asioilla on kasvava merkitys myös maatalousyrittäjille tilojen toiminnan ja tuotannon laajentuessa. Toimistomme tuntee alan oikeudellisten kysymysten lisäksi myös maatilojen käytännön arjen ja yritystoimintaan liittyvät erityispiirteet. Avustamme maatilayrittäjiä niin toiminnan turvaamisen kannalta tärkeiden sopimusten laatimisessa kuin maatilojen sukupolvenvaihdoksissa. Hoidamme myös esimerkiksi maanvuokraa, yksityisteitä tai maataloustukia koskevia toimeksiantoja.

Maatilan toiminnan ja jatkuvuuden kannalta on hyvä varautua tulevaan. Asianajotoimistomme laatii erilaisia sopimuksia ja asiakirjoja, kuten:

  • testamentit
  • avioehdot
  • ositukset
  • edunvalvontavaltakirjat
  • lahjakirjat
  • kiinteistökaupat
  • vuokrasopimukset.

Maatilan perinnönjako ja sukupolvenvaihdos

Avustamme maatilayrittäjiä perinnönjaossa sekä sukupolvenvaihdoksessa. Kun maatilan perinnönjako tai sukupolvenvaihdos tulee tilalla ajankohtaiseksi, kyse voi olla joko perintöoikeudellisesta asiasta tai suunnitellusta sukupolvenvaihdoksesta seuraavalle sukupolvelle.

Kyse on tilan arvostamisesta, lahja- ja kauppakirjan, testamentin, edunvalvontavaltakirjan tai perinnönjakosopimuksen laadinnasta ja näihin asioihin liittyvien verotuskysymysten selvittämisestä. Teemme myös perintöverosuunnittelua. Maatila voidaan lahjoittaa perheenjäsenelle pienemmissä erissä vuosien aikana tai sitten voidaan käyttää lahjanluonteista kauppaa.

Sukupolvenvaihdos toteutetaan kauppana, lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin on tärkeää käydä läpi perintöoikeudelliset asiat sekä luopujaan että jatkajaan liittyvät veroasiat. Lisäksi usein katsotaan myös sisarusten tavoitteet.

Verotuksen selvittäminen eri luovutustavoille on keskeinen asia valittaessa sopivaa vaihtoehtoa. Sukupolvenvaihdoksella on vaikutusta sekä tuloverotukseen että arvonlisäverotukseen, varainsiirtoverotukseen ja lahjaverotukseen. Sovellettavaksi voi tulla luovuttajaa koskeva tuloverolain luovutusvoittoverovapaus sekä jatkajaa koskeva perintö- ja lahjaverolain huojennussäännös.

Avustamme näissä asioissa, laadimme tarvittavat asiakirjat sekä hoidamme Verohallinnolta pyydettävät ennakkoratkaisut ja Verohallinnolle toimitettavat veroilmoitukset.

Ota yhteyttä »

Call to action

Tietosuojaseloste