Palvelut

Oikeudenkäynnit

Riita- ja rikosoikeudenkäynnit eri tuomioistuimissa ja oikeusasteissa

Rikosasiat

Asianomistajien ja vastaajien oikeusturvan ja edun valvomisen esitutkinnassa sekä oikeudenkäynnissä

Vahingonkorvauskysymykset

Korvausvastuu ja korvauksen määrä

Kuluttajansuojakysymykset

Kuluttajankauppa, elinkeinonharjoittajan velvollisuudet ja tuotevastuu

Sopimusten laatiminen

Yksityisten ja yhtiöiden kauppasopimukset ja vuokrasopimukset ym. yhtiöoikeuteen ja yritystoimintaan liittyvät sopimukset

Kiinteistö- ja asuntoasiat

Kiinteistöjen ja asuntojen luovutukset, vuokrasuhteet, kiinteistö- ja asuntokaupan moitteet, rakennuslupa-asiat ja kaavoitusasiat

Perheoikeudelliset asiat

Avioehtosopimusten laatiminen, avioerohakemukset, omaisuuden ositusasiat sekä lapsen huoltoa, elatusapua ja tapaamisoikeutta koskevat asiat sekä edunvalvonta-asiat

Perintöoikeudelliset asiat

Testamentin laatiminen, perunkirjoitukset, perinnönjaot painopistealueena maatilan perintöasiat sekä niihin liittyvät perintöverotukset asiat

Yhtiö- ja yhdistysasiat

Yrityskaupat, erilaisten yhtiöiden perustaminen, yhtiöjärjestysten muuttaminen, osakepääomaa koskevat muutokset

Varattomuusasiat

Konkurssit, ulosottoasiat, yritysten velkasaneeraukset

Työsuhdeasiat

Työsuhteen perustaminen, työsuhteeseen liittyvät asiat ja työsuhteen päättämiseen liittyvät asiat

Verotusasiat

Yksityishenkilöiden verotus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus

Maatilan ja maaseudun oikeudelliset erityiskysymykset

Maaoikeusasiat, maanvuokra, yksityistieasiat, rajariidat, maatilan sukupolvenvaihdokset, maatalouden tukiasiat

Asianajotoimisto Ilpo Knuutila Ky
Vesikoskenkatu 7, 32200 LOIMAA   |   puh. 050 581 2765