Aleksi valmistui oikeustieteiden maisteriksi Turun yliopistosta 24.4.2013. Opinnoissaan Aleksi erikoistui perhe- ja perintöoikeudellisiin kysymyksiin. Pro- gradu tutkielmassaan hän syventyi testamenttioikeuteen. Lopputyö syntyi keskinäisen testamentin tulkinnasta aviopuolisoiden tahdon toteutumisen kannalta tarkasteltuna.